Simlångsstugerna är lättmonterade friggebodar & stugor även för dig som inte är van snickare!

Prislista

Priser i grundutförande gäller 2019 Moms ingår i priserna
Fraktfri/ leverans från tillverkaren (Halmstad), av stugor i byggsats ,
leverans med fordon 15 m bredd 2,6 m farbar väg med vändmöjlighet, max 15 mil, därefter till en kostnad av 2200 kr / leveranstillfälle och / fordon därefter 7 kr / km. Eventuella färjekostnader tillkommer vid leverans .
Frakter över totalt 30 mil lämnas offert,
Tillbehör och extra utrustning levereras fraktfritt i samband med leverans av hus.
Obs Vid leverans sker avlastning intill lastbilen av beställaren med föraren behjälplig .
1 st lättviktspresenning för väderskydd av varan medföljer vid leverans .

Almudden 9,8 kvm
fjällpanel 32 400 kr
stockpanel 32 500 kr
västkustpanel 32 750 kr
stående västkustpanel 35 500 kr
lockpanel 36 300 kr
isolersats golv med asfaboard och isolering 2 800 kr
Isolersats Med spånskiva på vägg och pärlspontspanel i innertak 5700 kr
Montage av stuga i grundsats 11 800 kr. Montage isolerat utförande 16 600 kr

Villkoren för att priserna på montage skall gälla är max 15 mil från Halmstad
och att byggplatsen skall vara åtkommlig med en maskin som är 140 cm bred.
Tillgång till el. Marken återfylld runt grunden.

Om byggnaden kräver byggnadslov enligt PBL och lokala bestämmelser svarar köparen själv för detta.

Länk till lagtext som gäller för friggebodar http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010.HTM#K8P4

Talludden 9,8 kvm
fjällpanel 27 400 kr
stockpanel 28 450 kr
timmerpanel 28 150 kr
västkustpanel liggande 28 300 kr
västkustpanel stående 32 175 kr
lockpanel 33 450 kr
isolersats golv med asfaboard och isolering 2700 kr
Isolersats med spånskivapå vägg och pärlspontspanel i innertak 6690 kr
altan 370 x 150 cm 4 100 kr
Montage av hus i grundsats 13000 kr. montage isolerat utförande 18 200 kr

Talludden 13,6 kvm
fjällpanel 34 800 kr
stockpanel 37 620 kr
timmerpanel 38 100 kr
lockpanel 40 200 kr
västkustpanel liggande 35 600 kr
västkustpanel stående 39 700 kr
isolersats golv med asfaboard och isolering 3 900 kr
Isolersats med spånskiva på vägg och pärlspontspanel i tak 7 650 kr
Altan 370 x 150 cm 4 100 kr
Montage av hus i grundsats 15960 kr. Montage isolerat utförande 20 620 kr

Talludden 14,9 kvm
fjällpanel 36 160 kr
stockpanel 38 900 kr
timmerpanel 36 900 kr
västkustpanel 36 750 kr
västkustpanel stående 38 900 kr
lockpanel 41 800 kr
isolersats golv med asfaboard och isolering 3 900 kr
Isolersats med spånskiva på vägg och pärlspontspanel i innertak 8550 kr
Altan 370 x 150 cm 4 100 kr
Montage av hus i grundsats 20 860 kr. Montage isolerat utförande 24 800 kr

Talludden 18,1 kvm
fjällpanel 41 700 kr
stockpanel 43 700 kr
timmerpanel 43 800 kr
västkustpanel liggande 42 800 kr
stående västkustpanel 45 100 kr
lockpanel 47 700 kr
isolersats golv med asfaboard och isolering 5 200 kr
Isolersats med spånskiva på vägg och pärlspontspanel i innertak 10650 kr
Altan 370 x 150 cm 4 100 kr
Montage av hus i grundsats 23 900 kr. Montage isolerat utförande 28 100 kr

Talludden 20 kvm
fjällpanel 46 300 kr
stockpanel 49 300 kr
timmerpanel 48 400 kr
västkustpanel liggande 47 400 kr
stående västkustpanel 50 600 kr
lockpanel 53 300 kr
isolersats golv med asfaboard och isolering 5400 kr
Isolersats med spånskiva på vägg och pärlspontspanel i innertak 10900 kr
Altan 370 x 150 cm 4 100 kr
Montage av hus i grundsats 26 250 kr. Montage isolerat utförande 30 400 kr

Talludden med sovloft
Loft 120 cm
9,8, 13,6, 14,9, 18,1 och 20,3 kvm tillkommer 6 600 kr på priserna för Talluddenstugorna.

Talludden Campingstuga
fjällpanel 93 100 kr
stockpanel 94 100 kr
timmerpanel 93 600 kr
västkustpanel liggande 92 300 kr
lockpanel 102 000 kr
komplett isolersats ingår
montage av hus på av beställaren utförd grund 49 800 kr

Granudden 6,6 kvm
fjällpanel 21 300 kr
Stockpanel 21 100 kr
Västkustpanel 21 600 kr
isolersats golv med asfaboard och isolering 2 200 kr.
isolersats med spånskiva på vägg och pärlspontspanel i innertak 4450 kr
Montage av stuga i grundsats 9 500 kr. Isolerat utförande 11 900 kr

Granudden 9,8 kvm
fjällpanel 26 550 kr
stockpanel 26 800 kr
västkustpanel 26 950 kr
stående västkustpanel 29 700 kr
lockpanel 30 500 kr
isolersats golv med asfaboard och isolering 2 900 kr.
isolersats med spånskiva på vägg ochh pärlspontspanel i innertak 6200 kr
Montage av stuga i grundsats 11 500 kr Isolerat utförande 15 100 kr

Granudden 14,5 kvm
fjällpanel 31 700 kr
stockpanel 31 900 kr
västkustpanel 32 200 kr
stående västkustpanel 34 800 kr
lockpanel 35 200 kr
isolersats golv med asfaboard och isolering 4 400 kr.
isolersats med spånskiva på vägg ochh pärlspontspanel i innertak 6650 kr
Montage av stuga i grundsats 20 860 kr Isolerat utförande 24 800 kr

Almudden 9,8 kvm
fjällpanel 32 400 kr
stockpanel 32 500 kr
västkustpanel 32 750 kr
stående västkustpanel 35 500 kr
lockpanel 36 300 kr
isolersats golv med asfaboard och isolering 2 800 kr
Isolersats Med spånskiva på vägg och pärlspontspanel i innertak 5700 kr
Montage av stuga i grundsats 11 800 kr. Montage isolerat utförande 16 600 kr

Vi levererar

Villkoren för att priserna på montage skall gälla är max 15 mil från Halmstad
och att byggplatsen skall vara åtkommlig med en maskin som är 140 cm bred.
Tillgång till el. Marken återfylld runt grunden.

Om byggnaden kräver byggnadslov enligt PBL och lokala bestämmelser svarar köparen själv för detta.

Länk till lagtext som gäller för friggebodar http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870010.HTM#K8P4

Vi monterar
Isolergrund med cellplast
Fantomentakplåtar
Takytskickt med papp

Almudden 12,1 kvm
fjällpanel 35 800 kr
stockpanel 38 000 kr
västkustpanel 36 200 kr
stående västkustpanel 39 000 kr
Lockpanel 39 800 kr
isolersats golv med asfaboard och isolering 4 100 kr
isolersats med spånskiva på vägg och pärlspontspanel i innertak 6 550 kr
Montage av hus i grundssats 14 000 kr. Montage isolerat utförande 18 700 kr

Almudden 14,5 kvm
fjällpanel 37 500 kr
stockpanel 38 200 kr
västkustpanel 38 900 kr
stående västkustpanel 41 700 kr
Lockpanel 41 500 kr
isolersats golv med asfaboard och isolering 3 800 kr
isolersats med spånskiva på vägg och pärlspontspanel i innertak 7 650 kr
Montage av hus i grundssats 23 000 kr. Montage isolerat utförande 27 000 kr

Björkudden 5,0 kvm
fjällpanel 10 900 kr
stockpanel 11 100 kr
golv tillägg 1200 kr
Montage av förråd 9 800 kr

Björkudden 9,8 kvm
fjällpanel 25 300 kr
stockpanel 25 100 kr
västkustpanel 26 500 kr
lockpanel 28 300 kr
isolersats golv med asfaboard och isolering 2 800 kr.
Isolersats med spånskiva på vägg och pärlspontspanel i innertak 5 650 kr
Montage av hus i grundsats 11 500 kr montage isolerat utförande 15 100 kr

Björkudden 14,5 kvm
fjällpanel 27 500 kr
stockpanel 28 300 kr
västkustpanel 29 600 kr
lockpanel 31 500 kr
isolersats golv med asfaboard och isolering 4000 kr.
Isolersats med spånskiva på vägg och pärlspontspanel i innertak 6 350 kr
Montage av hus i grundsats 12 000 kr montage isolerat utförande 16 700 kr

Ekudden 15 kvm
fjällpanel 43 000 kr
stockpanel 43 800 kr
timmerpanel 43 800 kr
västkustpanel 43 700 kr
västkustpanel stående 45 800 kr
lockpanel 48 700 kr
isolersats golv med asfaboard och isolering 4 000 kr
Isolersats med spånskiva på vägg och pärlspontspanel i innertak 7 750 kr
Montage av hus i grundsats 20 800 kr. Montage isolerat utförande 24 800 kr

Invändig beklädnad med pärlspontspanel
invändig panel stuga 9,8 kvm tillägg 4 100 kr
invändig panel stuga 13,6 kvm tillägg 5 500 kr
invändig panel stuga 15 kvm tillägg 6 100 kr
invändig panel stuga 18,1 kvm tillägg 7 900 kr
invändig panel stuga 20,3 kvm tillägg 8 800 kr

Grundsats med cementplatta och betonghålsten enligt plintskisser

Stuga 5,0 kvm grundsats 475 kr
Stuga 9,8 kvm grundsats 800 kr
Stuga 13,6 kvm grundsats 950 kr
Stuga 15 kvm grundsats 1100 kr
Altan grundsats 610 kr
Mineritskiva för inklädnad av sockel 92 kr/m

Stuga 5,0 kvm cellplastbotten 2 250 kr
Stuga 9,8 kvm cellplastbotten 4 500 kr
Stuga 13,6 kvm cellplastbotten 6 100 kr
Stuga 15 kvm cellplastbotten 7 200 kr
Altan cellplastbotten 2 700 kr
isolergrund Med cellplast 450 kr / kvm

Montage av grund i samband med montage av hus på av beställaren utförd mackadammbädd 1900 kr

För shakt och förberdning av botten/mackadammbädd lämnas offert

Tillval
fönster 2-glas höjd 50 bredd 90 cm 1 195 kr vitlack, isolerglas 1795kr
fönster 2-glas höjd 100 bredd 80 cm 1 495 kr vitlack, isolerglas 2195kr
spröjsat fönster tillägg 399 kr / fönster
Dörr 190×80 cm fiskbensmönstrad uppvärmning 15 grader vitlackad tillägg 3900 kr
Dörr 190×80 cm fiskbensmönstrad fullvärme/vitlackad tillägg 5450 kr
Dubbeldörr 185×140 cm obehanlad tillägg 2700 kr

Takytskickt, papp
YtpappTrebolit med klisterkant, fotplåt, vindskiveplåtar
Talludden 7,4 kvm 3 300 kr
Talludden 9,8 kvm 3 700 kr
Talludden 13,6 kvm 4 200 kr
Talludden 14,9 kvm 5 000 kr
Talludden 18,1 kvm 5 700 kr
Talludden 20,3 kvm 6 300 kr
Talludden campingstuga 7 500 kr
Granudden 6,6 kvm 3 200 kr
Granudden 9,8 kvm 3 900 kr
Granudden 14,5 kvm 4 700 kr
Almudden 9,8 kvm 3 900 kr
Almudden 12,1 kvm 4 600 kr
Almudden 14,5 kvm 4 700 kr
Björkudden 5,0 kvm 2 700 kr
Björkudden 9,8 kvm 3 300 kr
Björkudden 14,5 kvm 5 000 kr
Lönnudden 15 kvm 5 600 kr

Takytskickt, plåt
Plåttak svart eller röd Fantomenpanna, fotplåt, vindskiveplåtar
Talludden 7,4 kvm 2 900 kr
Talludden 9,8 kvm 4 100kr
Talludden 13,6 kvm 5100 kr
Talludden 14,9 kvm 5 300 kr
Talludden 18,1 kvm 6 000 kr
Talludden 20,3 kvm 5 900 kr
Talludden campingstuga 8 100 kr
Granudden 6,6 kvm 3 800 kr
Granudden 9,8 kvm 4 700 kr
Granudden 14,5 kvm 5 850 kr
Almudden 9,8 kvm 4 700 kr
Almudden 12,1 kvm 5 350 kr
Almudden 14,5 kvm 5 850 kr
Björkudden 5,0 kvm 3 100 kr
Björkudden 9,8 kvm 3 800 kr
Björkudden 14,5 kvm 4 700 kr

Takytskickt, Betongpanna
Frakt tillkommer för betongtak stugor större än 15 kvm
Betongpanna, nockpanna, läckt , vindskiveplåtar,
Talludden 7,4 kvm 2 800 kr
Talludden 9,8 kvm 3 700 kr
Talludden 13,6 kvm 4 800 kr
Talludden 14,9 kvm 5 200
Talludden 18,1 kvm 5 500 kr
Talludden 20,3 kvm 5 900 kr
Talludden campingstuga 8 100 kr
Granudden 6,6 kvm 3 300 kr
Granudden 9,8 kvm 4 200 kr
Granudden 14,5 kvm5 400 kr
Almudden 9,8 kvm 4 200 kr
Almudden 12,1 kvm 4 800 kr
Almudden 14,5 kvm 5 400 kr

Regnavvattningssystem svart eller vitt
Talludden 7,4 kvm 2 930 kr
Talludden 10 kvm 3 170kr
Talludden 13,6 kvm 3 960 kr
Talludden 14,9 kvm 3 810 kr
Talludden 18,1 kvm 3 920 kr
Talludden 20 kvm 4 130 kr
Talludden 25 kvm 4 340 kr
Talludden campingstuga 3 920 kr
Granudden 6,6 kvm 3 060 kr
Granudden 9,8 kvm 3 380 kr
Granudden 14,5 kvm 4 180 kr
Granudden 20 kvm 2 310 kr
Granudden 25 kvm 4680 kr
Almudden 9,8 kvm 3 380 kr
Almudden 12,1 kvm 3 780 kr
Almudden 14,5 kvm 4 180kr
Almudden 20 kvm 4 310 kr
Almudden 25 kvm 4 680 kr
Björkudden 5,0 kvm 1810 kr
Björkudden 9,8 kvm 2055 kr
Björkudden 15 kvm 2 250 kr
Björkudden 20 kvm 2 530 kr
Björkudden 25 kvm 2750 kr

Simlångsstugerna, lättmonterade Friggebodar & Stugor även för dig som inte är van snickare.

Kontakta oss
Simlångsstugan
Attavara 670
313 97 Simlångsdalen

Karta

070-53 442 84
bengt.torbjornsson@gmail.com

Intresseanmälan

Senaste nytt
Vi har nu ca 8-10 veckors leveranstid!
Sidan uppdaterad 2019-03-04