Stugsortiment 2017

Björkudden Förråd

Botten:
Tryckimpregnerad bottenram 120x45 mm
Alternativt helt golv. Regelverk med råspont eller golvspånskiva.

Vägg:
Färdiga väggsektioner.
Regelverk, liggande fjällpanel, stockpanel.
Knutbrädor.

Dörr:
Stående  z-panel 185 x 80 cm, hänglås, hänglåsbeslag.
Dörrfoder 22 x 120 mm.

Tak:
Åsar  70 x 45 mm ,Takbeklädnad med plast.
Fotbräda, vindskivor 22 x 120 mm.
Spik, beslag och monteringsanvisning ingår i byggsatsen.
Taklutning 10 grader

Björkudden går att få i storleken
5,0 kvm     (265 x 190 cm) 
9,8 kvm     (265 x 370 cm). 
14,5 kvm   (265 x 550 cm).

Bilden visar förråd Björkudden 5,0 kvm i stockpanel

Granudden gäststuga/förråd

Ett lättmonterat förråd eller som som ett gästhus för villan, sommartorpet eller kolonin.

Stugan levereras i komplett byggsats med färdigspikade väggsektioner.
Stomdetaljer, fotbrädor, knutbrädor, fönster, dörrfoder, golv och tak är färdigkapade längder. Spik, beslag och monteringsanvisning ingår i byggsatsen.

Bilden visar Granudden i lockpanel

Stuga: Granudden i grundutförande
Botten: regelstomme, råspont:eller golvspånskiva.

Vägg: Regelstomme, vindskyddsduk,liggande timmerpanel, stockpanel,  fjällpanel, västkustpanel eller
stående västkustpanel, lockpanel.
Knutbrädor,  dörrfoder, klädselbräda 120 x 22 mm.
1 st fönster 80x80 cm 2-glas öppningsbart

Dörr: fiskbensmönstrad, isolerad med glas,
höjd 185 x 80 cm, lås, låscylinder och handtag.
Alternativt  90 x 200 cm.

Yttertak: takbärare, takstolar.
Råspont, papp, dubbla vindskivor, fotbräda 
Taklutning 22,5 grader.

Isolersats:
Botten: asfaboard, isolering, golvspånskiva.
Vägg: isolering, invändig panel eller väggspånskiva.
Invändigt fönster, dörrfoder och golvlist,
Ventiler 2 st och spik.
Tak:isolering, invändig panel eller glespanel, spånskiva 

Det går att komplettera med fönster, dubbeldörr, snickarglädje eller egna önskemål.
Stugan går att få i storlekarna:
6,6 kvm (265 x 265 cm)
10 kvm (265 x 370 cm)
15 kvm (265 x 565 cm)
20 kvm (300 x666 cm
25 kvm (300x833 cm)  Attefallsstuga

Stuga Talludden sovloft

En lättmonterad gäststuga
Lämpligt för såväl villaträdgården som kolonilotten.

Stugan levereras i komplett byggsats med färdigspikade golv och väggsektioner. Takstolar, fotbrädor, knutbrädor, fönster, dörrfoder, golv och tak är färdigkapade längder.
Spik, beslag och monteringsanvisning ingår i byggsatsen.

Det går att komplettera med extra fönster, fönsterspröjs, lackade fönster och dörrar, snickareglädje, gångbrygga eller egna önskemål.

Stugan går att få i följande storlekar:
9,8 kvm (370 x 265 cm)
13,6 kvm (370 x 370 cm)
15 kvm (370 x 405 cm)
18 kvm (370 x 490 cm)
20 kvm (370 x 540 cm)
25 kvm (370 x 678 cm)  Attefallsstuga

Botten: Regelstomme, golvspånskiva
Vägg: Regelstomme. Liggande timmerpanel, stockpanel, fjällpanel, västkustpanel eller stående västkustpanel, lockpanel.
Fönster: 1 st höjd 100 x 80 cm 2-glas öppningsbart,
1 st 50 x 50 cm öppningsbart, 1 st 50x90 cm 2-glas öppningsbart
Dörr: Fiskbensmönstrad, isolerad, med 2-glas fönster,höjd 185 x bredd 80 cm, låshus, låscylinder och handtag

Utv höjd 350 cm

Yttertak:Takbärare  med åsar , råspont , papp.
Fotbräda och dubbla vindskivor.
Taklutning 22,5 grader

Isolersats:
Botten: Asfaboard ,  isolering ,golvspånskiva.

Vägg: Vindskyddduk, isolering, väggspånskiva, invändigt  fönster, dörrfoder och golvlist. spik och ventiler.
Tak: isolering,panel

Altan: 370x150 cm
Tryckimpregnerad ram med trall 

Attefallsstuga Attavara  
A modell/campingstuga med sovloft 

En gäststuga för hela familjen att trivas i, eller varför inte som en ungdomsbostad?

Stugan levereras i komplett byggsats med färdigspikade golv, väggsektioner. takstolar, fotbrädor, knutbrädor, fönster, dörrfoder, golv och tak är färdigkapade längder. Spik, beslag och monteringsanvisning ingår i byggsatsen.

Stugans mått:    
Bredd 430 cm, djup 420 Attefallsstuga 
(Altan, sovloft: bredd 430 cm, djup 150 cm)

 

Vägg: Regelstomme, liggande timmerpanel, stockpanel, fjällpanel, eller västkustpanel, vindskyddsduk, isolering, pärlspontspanel.
Takstolar, stomdetaljer,  fotbrädor, knutbrädor,  fönsterfoder och dörrfoder är färdigkapade längder.
Spik, beslag och monteringsanvisning ingår,

Dörr: Sportstugedörr 90 x 200 cm.Låshus låscylinder och handtag.
Fönster: 2-glas, öppningsbara höjd 100 x 80 cm 2 st höjd 50 x 90 cm 2 st

Yttertak: Limträbalk med åsar, råspont, underlagspapp, isolering 
fotbräda och dubbla vindskivor.
Taklutning 30 grader

Talludden Gäststuga/Förråd

En lättmonterad gäststuga eller ett stilfullt förråd.                  
Lämpligt för såväl villaträdgården som kolonilotten.            

Stugan levereras i komplett byggsats med färdigspikade botten och väggsektioner.
Takstolar, fotbrädor, knutbrädor, fönster, dörrfoder, golv och tak är färdigkapade längder.

Spik, beslag och monteringsanvisning ingår i byggsatsen.

Det går att komplettera med extra fönster, fönsterspröjs, lackade fönster och dörr, snickareglädje, gångbrygga, dubbeldörr eller egna önskemål.

Stugan går att få i följande storlekar:
7,4 kvm (370 x 200 cm)
10 kvm (370 x 270 cm)
13,6 kvm (370 x 370 cm)
15 kvm (370 x 405 cm
18,1 kvm (370 x 490 cm)
20 kvm (370 x 540 cm)
25 kvm (370 x 675 cm) Attefallsstuga

Utv höjd 285 cm, inv lägsta höjd sidovägg 171 cm, eller
Utv höjd 295 cm, inv lägsta höjd sidovägg 181 cm. (Cellplastbotten)

 

 

 

 

Stuga: Talludden i grundutförande
Botten: Regelstomme, golv råspont  eller golvspånskiva. 

 Vägg: Regelstomme, vindskyddduk liggande timmerpanel, stockpanel, fjällpanel, västkustpanel, eller stående västkustpanel, lockpanel. Knutbrädor,  fönsterfoder och dörrfoder 120 x 22 mm klädselbräda.
Fönster: 1 st höjd 100 cm bredd 80 cm, 2-glas, öppningsbart 1st höjd 50 cm bredd 90 cm .
Dörr: fiskbensmönstrad, isolerad, med 2-glas fönster
höjd 185 x bredd 80 cm, eller höjd 200 x bredd 90 cm lås, låscylinder och handtag.

Yttertak: takbärare med åsar, råspont underlagspapp.
Fotbräda och dubbla vindskivor.
Taklutning 22,5 grader.

Isolersats:
Botten: asfaboard,  isolering,  golvspånskiva.

Vägg:  isolering, invändig panel eller väggspånskiva,
invändigt  fönster, dörrfoder, golvlist, spik och ventiler.
Tak: solering, panel

Altan: 370x150 cm
Tryckimpregnerad ram med trallbräda

 

 

 

Bilden visar Talludden 9,8 kvm i stockpanel 
Bilden visar Talludden sovloft i fjällpanel

Bilden visar Granudden i fjällpanel

Bilden visar Talludden i timmerpanel

Bilden visar utedass

Almudden 9,8 kvm

mailto:bengt.torbjornsson@gmail.com

campingstuga med loft

Simlångsstugorna, lättmonterade Friggebodar & Stugor även för dig som inte är van snickare

Simlångsstugan
Attavara 670
313 97 Simlångsdalen
Telfon 070-53 442 84

 

Bilden visar lekstuga 2,6 kvm

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 
Ekudden:

En lättmonterad gäststuga
Lämpligt för såväl villaträdgården som kolonilotten.

Stugan levereras i komplett byggsats med
färdigspikade väggsektioner.
Takstolar, fotbrädor, knutbrädor, fönster,
dörrfoder, är färdigkapade längder.
Spik, beslag och monteringsanvisning ingår
i byggsatsen.

Det går att komplettera med extra fönster,
gångbrygga eller egna önskemål.


Stugan går att få i följande storlekar:
15 kvm (300 x 500 cm)
20 kvm (300 x 666 cm)
25 kvm (300 x 833 cm)  Attefallsstuga 

Botten: Regelverk, golvspånskiva.
Vägg: regelverk. Vindskydduk liggande timmerpanel,
stockpanel fjällpanel, eller stående västkustpanel, lockpanel.
Fönster: 2 st höjd 140 x 50 cm fasta ,2 st 50 x 90 cm öppningsbart
Dörr: 210x100 cm med 2-glas fönster
låshus, låscylinder och handtag.
Yttertak: takbärare åsar, råspont  med underlagspapp.
fotbräda och dubbla vindskivor.
Taklutning 3 grader

Isolersats:
Botten: asfaboard,  isolering.
Vägg:, isolering  mm, väggspånskiva,
invändigt  fönster, dörrfoder och golvlist.
spik och ventiler.
Tak: isolering, pärlspontspanel.

Almudden gäststuga och förråd i kombination

Ett lättmonterat hus med mellanvägg för två olika ändamål

 

Stugan levereras i komplett byggsats med
färdigspikade väggsektioner.
stomdetaljer, fotbrädor, knutbrädor, fönster,
dörrfoder, golv och tak är färdigkapade längder.
Spik, beslag och monteringsanvisning ingår i
byggsatsen

Stuga: Almudden i grundutförande
Botten: regelverk råspont: eller golvspånskiva.

Vägg: Regelverk, vindskyddsduk, liggande timmerpanel, stockpanel,  fjällpanel, västkustpanel eller
stående västkustpanel, lockpanel.
Knutbrädor,  dörrfoder, klädselbräda 120 x 22 mm.
1 st fönster 80x100 cm 2-glas öppningsbart

Mellanvägg: Regelverk väggspånskiva.

Dörr: fiskbensmönstrad, isolerad med glas,
1 st höjd 185 x 80 cm, lås, låscylinder och handtag.
1 st höjd 185 x 140  cm, lås, låscylinder och handtag

Yttertak: takbärare , takåsar råspont , underlagspapp, dubbla vindskivor, fotbräda
Taklutning 15 grader.

Isolersats:
Botten: asfaboard, isolering, golvspånskiva.
Vägg: isolering, invändig panel eller väggspånskiva.
Invändigt fönster, dörrfoder och golvlist,
Ventiler 2 st och spik.
Tak: isolering, invändig panel eller glespanel, spånskiva 

Det går att komplettera med fönster, snickarglädje eller egna önskemål.
Stugan går att få i storlekarna:
9,8 kvm  (265 x 370 cm)
12,1 kvm (265 x460 cm)
15 kvm (265 x 565 cm)
20 kvm (300 x 666 cm)
25 kvm (300 x833 cm)  Attefallsstuga

Lekstuga
Lekstugorna levereras färdigmonterade
Det är bara att måla så är de klara för lek.

2,8 kvm  (135 x 205 cm)

Utedass 1,2 kvm

Utedassen levereras färdigmonterade
(Utan inredning) 

 pärlspontpanel  

Talluddenn i timmerpanel
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
Lite bilder på hus som  vi byggt
Lärkudden som toalett / dusch

Vi kan tillverka samtliga stugor med grövre regelverk för att få plats med tjockare isolering och även  leverera  väggblocken med cellplast, isolerglasfönster mm för att få husen vinterbonade.

 

Bilden visar Granudden i timmerpanel
Det enklaste sättet att montera en grund
Dekorfönster

Lönnudden 14,9 kvm

Almudden 14,5 kvm
Almudden 12,1 kvm
Stugan på hjul, ni kan få stugorna färdigmonterade på chassi, då behövs ej några grundförberedelser, lätta att flytta.

Bengt Torbjörnsson tel 070 53 442 84

................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Vi kan bygga fasden likt ert befinliga hus.

Lönnudden Förråd

Botten:
Bottenram regelverk med råspont eller golvspånskiva.

Vägg:
Färdiga väggsektioner.
Regelverk, vindskyddsduk, liggande fjällpanel, stockpanel, timmerpanel, västkustpanel
eller lockpanel. Knutbrädor.
Dörr 200 x 90 cm spårad plywood, dörrfoder.
Fönster höjd 50 x bredd 90 cm 2-glas öppningsbara.

Tak:
Åsar råspont . underlagspapp.
Fotbräda, vindskivor.
Spik, beslag och monteringsanvisning ingår i byggsatsen.
Taklutning 7 grader

Lönnudden går att få i storleken

12,1 kvm   (265 x460 cm)
15,0 kvm   (300x500 cm)
14,5 kvm   (265x550 cm)

Isolersats:
Botten: asfaboard 12 mm,  isolering 120 mm, 22 mm golvspånskiva.

Vägg:  isolering 70 mm, invändig panel eller 10 mm spånskiva/gips,
invändigt  fönster, dörrfoder, golvlist, spik och ventiler.
Tak: 70 mm cellplastisolering, panel eller glespanel och spånskiva/gips

Vi Kan anpassa husets mått efter era önskemål.

Villavagn

Villavagn för åretruntboende med hög comfort, som vattenburen golvvärme,
luftvärmepump med värme och kyla.

Vi levererar i byggsats för montage på plats eller helt färdiga.

Husets mått:
Bredd 400 cm, längd 1175 cm
Bjälklag: Asfaboard 12 mm regel 45x120, 100+20 mm cellplastisolering Graphite,
22 mm golvspånskiva.
vägg:regel 45x95 mellanliggande cellplastisolering 70+20 mm Graphite,
liggande timmerpanel,luftspalt, asfaboard, och invändigt osb skiva,gips.
Fönster /fönsterdörrar vitlackade 2-glas isolerglasruta
Tak:Takstol 45x170 mm mot limträ 90x270 mm .
Yttertakskickt med Fantomentakpanna, underlagspapp, råspont 22 mm,Luftspalt,
Invändig beklädnad 12 mm pärlspontspanel

 

Vi kan leverera endast stommar till samtliga hus

Fraktfritt enligt villkoren i prislistan

Funkisstuga 15 kvm med vikdörrsparti
250x600 cm

Klara att lyfta på plats fullt färdiga.

 Attefallsstuga Attavara B modell

Katt och hundkoja